Al Kafaat Libanon

 

Al Kafaat verleent sinds 1956 dagelijkse zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De 672 medewerkers van de organisatie doen dat in zeven centra die verspreid over de stad Beirut liggen. In deze centra wordt aan 4.500 mensen met een beperking adequate zorg, onderwijs en een beschermde werkplek geboden. Sommige centra zijn heel oud en hebben te lijden gehad onder het geweld van burgeroorlogen, die het land grote schade hebben toegebracht.

 

Wij ontwierpen voor deze klant o.a.

- corporate identity

- website

gonh         Grafisch Ontwerpbureau Niek Hogeman         Barkeweg 2         7731 PS Ommen         T 0529 45 55 95         info@gonh.nl